Сборник:
Брат-2. За кадром.
Записан:
2000
Издан:
2000, REAL Records (RR-061-CD)