Б. СЛУЦКИЙ

Автор песен

1 Лошади в океане текст
2 Давайте после драки... текст