SAFETY MAGIC 

Дата образования: 1 января 2002

Автор песен

1 Mbalax музыка и текст
2 Before & After музыка и текст
3 Grand Pere музыка и текст
4 Dakutu музыка и текст
5 Sa Re Ga музыка и текст
6 Jhap Tal музыка и текст
7 5 7 9 музыка и текст
8 Durga музыка и текст
9 Pjaterochka музыка и текст
10 Kelelao музыка и текст
11 Six музыка и текст

Исполнитель

1. Track 1 Voices
2. Track 2 Voices
3. Track 3 Voices
4. Track 4 Voices
5. Track 5 Voices
6. Track 6 Voices
7. Track 7 Voices
8. Track 8 Voices
9. Track 9 Voices
1. Intro Safety Magic
2. Six Safety Magic
3. Pjaterochka Safety Magic
4. Durga Safety Magic
5. 5 7 9 Safety Magic
6. Kelelao Safety Magic
1. Jhap Tal EAOU
2. 5 7 9 EAOU
3. Sa Re Ga EAOU
4. Six EAOU
5. Dakutu EAOU
6. Grand Pere EAOU
7. Before & After EAOU
8. Mbalax EAOU